KONTAKT

MOJIĆ DOO


Uprava, veleprodaja, maloprodaja i proizvodnja


Adresa: Pavlovića put 14, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 55 418 000
Faks: +387 55 418 000 opcija 5
E-mail: info@mojic.com
Radno vrijeme: 08-21h | nedelja neradna

NAŠ TIM

Milorad Crvić, Direktor veleprodaje

Tel: +387 (0) 55 418 000 opcija 16
E-mail: milorad.crvic@mojic.com

Mile Pivač, Direktor logistike

Tel: +387 (0) 55 418 000 opcija 22
E-mail: mile.pivac@mojic.com

Bojan Pivač, Pomoćnik direktora maloprodaje

Tel: +387 (0) 55 418 000 opcija 15
E-mail: bojan.pivac@mojic.com

Slavica Matić, Menadžer podrške prodaji

Tel: +387 (0) 55 418 000 opcija 10
E-mail: slavica.matic@mojic.com

Zlatko Panić, Tim lider

Tel: +387 (0) 55 418 000 opcija 21
E-mail: zlatko.panic@mojic.com

Ljiljana Radić, Direktor maloprodaje

Tel: +387 (0) 55 418 000 opcija 32
E-mail: ljiljana.radic@mojic.com

Jovica Gligić, Menadžer podrške prodaji

Tel: +387 (0) 55 418 000 opcija 20
E-mail: jovica.gligic@mojic.com

Novica Gligić, Direktor proizvodnje

Tel: +387 (0) 55 418 000 opcija 25
E-mail: novica.gligic@mojic.com

Ljiljana Ostojić, HR menadžer

Tel: +387 (0) 55 418 000 opcija 29
E-mail: ljiljana.ostojic@mojic.com

Dušanka Petrović, Menadžer finansija

Tel: +387 (0) 55 418 000 opcija 13
E-mail: dusanka.petrovic@mojic.com

Branimir Dragićević, IT menadžer

Tel: +387 (0) 55 418 000 opcija 23
E-mail: branimir.dragicevic@mojic.com

Nenad Radić, Zamjenik direktora proizvodnje

Tel: +387 (0) 55 418 000 opcija 31
E-mail: nenad.radic@mojic.com


Bolje je poslovati sa ljudima koji nešto žele, nego sa onima koji su postigli to što su htjeli.Fransis Bekon