OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavamo Vas da će povodom Dana potpisivanja Dejtonskog

sporazuma,  u Mojić doo Bijeljina, 21.11.2022. godine (ponedeljak) biti

neradan dan.